Skip to content

TRÄDGÅRDSKÖTSEL

Trädgårdar som vi har designat månar vi om. Vi vill att växterna som planteras utvecklas och mår bra. Ni som bor där ska njuta av er nya trädgård året om. Genom att låta os ta hand om skötseln får ni tid till annat. Vi syr hop en plan specifikt för er trädgård så att den utvecklas som den ska och är fin året om. Vi har ett enkelt och tydligt avtal genom Baspaketet eller Premiumpaketet som kostar 400:- per timme efter avdrag för Rut*.  

Vi tillhandahåller maskiner som vi behöver på plats när vi arbetar och tar med oss skräpet därifrån. Detta debiteras inte extra. I första hand komposterar vi allt direkt på plats genom att flisa grenar eller löv i rabatterna.Övrigt tar vi med oss när vi åker därifrån. 

Häckklippning
Ogräsrensning
Beskärning av buskar, häckar och träd. 
Ansning av perenner 
Lövupptagning 
Nyplantering och flytt avbuskar 
Höst- och vårstädning 

BASPAKET  3200:- i månaden efter avdragen Rut
( Det inkluderar 4 tim varannan vecka. Kan också vara 8 tim en gång i månaden) 

Trädgårdsskötare 
Valfria tjänster 
Redskap 
Bortforsling 

PREMIUMPAKETET 5900:- i månaden efter avdragen Rut. 
(4 timmar varje vecka. Kan också vara 8 tim varannan vecka) 

Trädgårdsskötare 
Valfria tjänster 
Redskap 
Bortforsling 

 *Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:

  • Rut inkluderar  
  • Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.  
  • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel. 
  • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar. 
  • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning 

PLANTERING

När vi har designat din trädgård vill vi gärna plantera växterna enligt planen. När växterna väl är i marken behöver de lite extra kärlek som bevattning, gödning, och beskärning för att etablera sig, växa och bli fina.

Innan vi kommer och planterar ska planteringsplan och komplett växtlista tas fram och markarbetena vara klara. Träd planteras av markanläggaren.

Det här kan vi hjälpa till med:

  • Inköp av växter
  • Plantering av växter

 

När vi själva inte hinner med. Förmedlar vi uppdraget till någon av våra partners.

SAMARBETSPARTNERS

Vi tänker hållbarhet och söker våra samarbetspartners i närområdena.

Vi har ett nätverk av plantskolor, trädgårdsanläggare, plattsättare, arborister, snickare, elektriker, målare och smeder som vi samarbetar med för att vi ska kunna tillgodose våra kunders önskemål.

Det är kanske dig vi söker! Kontakta oss och berätta vad du kan erbjuda och så kan vi diskutera eventuellt samarbete.